Translate This Page & Dịch Trang này :>>>

  - Nối vòng tay  bạn bè thế giới ,cùng nhau chung sức , chinh phục không gian điều khiển học .

  -Friends join hands in the world, in general together, conquering space Control Study .

   Xin cảm ơn tất cả tác giả trang Web có bài viết...kiến thức hữu ích cho cộng đồng ...Và xin vì lợi ích  chung nối rộng lòng thứ lỗi, do không trực tiếp xin phép...Đa tạ   &  Please thank all the author pages with posts, useful knowledge for the community . And for popular extensions, sorry, did not directly ask permission. Thanks.

 

  

 VISITORS :>>> KHÁCH VIẾNG THĂM :>>>
web site traffic statistics

 

 

 

 

 

 
 

 

    NGÀY 1-11-2011 : QUỐC GIA TRUY CẬP  :>>> 

free counters

 

 

 ~*~

Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè - con có thể tự bảo vệ mình trước kẻ thù.

God save me from my friends - I can protect myself from my enemies.

Khuyết danh

 

                                         Sophocles 

  ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ , YÊN LẶNG CŨNG LÀ MỘT THỨ TRANG SỨC

 

 

 

  

 

 MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA :>>>


 


 

 

 Chia sẻ với tất cả mọi người  qua :>

 
 
 
 
 

 


 


-