Dịch trang này : > 

Translate This Page & Dịch trang này : >

 

 Hộp tìm kiếm : >

 Chia sẻ qua : 

 

MÁY TIỆN EMCO E25 >>> 

MÁY TIỆN CNC >>>

 

 

 
 

  Đang cập nhật....

Lập Trình Phay + Tiện 2

Posted by phamthe Hien on Monday, February 28, 2011

Bước 3: Phay biên dạng tròn:

Tương tự ta chọn đường chạy dao như sau:

Thông số dao và chế độ cắt tương tự, chỉ khác ta chọn Multi Passes phay mởr ộng để hết chiều rộng cần gia công

Mô phỏng gia công:

Bước 4: Phay poket rãnh:

Vào Toolpaths < Chọn Pocket


 
 Phay pocket lỗ trong tương tự

Bước 5: Khoan lỗ
Vào toolpaths < Chọn Drill

Các bước tiếp theo tương tự . Sau khi gia công hoàn chỉnh chi tiết ta mô phỏng và xuất chương trình

Nguồn: DuongThanhViet – HauiOnline.Com

Chỉnh sửa, bổ xung: BKMetalx – GioThangMuoi.Info


Tags: phaytien 

Lập Trình Phay + Tiện 2

Posted by phamthe Hien on Monday, February 28, 2011

Bước 3: Phay biên dạng tròn:

Tương tự ta chọn đường chạy dao như sau:

Thông số dao và chế độ cắt tương tự, chỉ khác ta chọn Multi Passes phay mởr ộng để hết chiều rộng cần gia công

Mô phỏng gia công:

Bước 4: Phay poket rãnh:

Vào Toolpaths < Chọn Pocket


 
 Phay pocket lỗ trong tương tự

Bước 5: Khoan lỗ
Vào toolpaths < Chọn Drill

Các bước tiếp theo tương tự . Sau khi gia công hoàn chỉnh chi tiết ta mô phỏng và xuất chương trình

Nguồn: DuongThanhViet – HauiOnline.Com

Chỉnh sửa, bổ xung: BKMetalx – GioThangMuoi.Info


Tags: phaytien 
Free Humming Bird 2 Cursors at www.totallyfreecursors.com