Dịch trang này : > 

Translate This Page & Dịch trang này : >

 

 Hộp tìm kiếm : >

 Chia sẻ qua : 

 

MÁY TIỆN EMCO E25 >>> 

MÁY TIỆN CNC >>>

 

 

 
 

  LẬP TRÌNH CNC >>>

 MÁY VÀ LẬP TRINH CNC :http://www.me-cad.com/2015/09/may-va-lap-trinh-cnc-sach-tieng-viet.html

CHẾ ĐỘ CẮT GIA CÔNG CƠ KHÍ :http://www.me-cad.com/2015/09/che-o-cat-gia-cong-co-khi-free.html

DUNG SAI LẮP GHÉP :  http://www.me-cad.com/2015/09/so-tay-dung-sai-lap-ghep.html

LẬP TRÌNH NÂNG CAO MÁY CNC :   http://www.me-cad.com/2015/09/lap-trinh-nang-cao-cho-may-cnc.html

 TỰ HỌC MASTERCAM :    http://www.mastercamlearning.com/

  Đang cập nhật....

Tiện Lỗ

Posted by on Friday, March 4, 2011

 Kỹ thuật tiện ( Bài Tiện Lỗ )

Tiện lỗ là một trong những phương pháp gia công lỗ, thường dùng để làm rộng một lỗ đã có sẵn.
Tiện lỗ có thể gia công lỗ với kích thước bất kỳ đảm bảo độ chính xác kích thước .
I. DAO TIỆN VÀ CÁCH GÁ LẮP :
1. Dao tiện :- Dao tiện lỗ có các loại : dao tiện lỗ suốt, dao tiện lỗ kín, dao tiện thô dao tiện tinh,……… Vật liệu phần cắt của dao được làm bằng thép gió, hợp kim cứng.
- Các góc độ của dao tiện lỗ cũng tương tự như dao tiện ngoài, nhưng góc sau của dao tiện lỗ  = 12 – 16 0 . 
2. Phương pháp gá lắp :
- Dao tiện lỗ được gá trực tiếp trên ổ dao, trục dao tiện lỗ thường gá song song với tâm máy.
- Chiều dài của dao thường được gá ló ra khỏi ổ dao bằng tổng chiều dài lỗ gia công và khoảng vượt quá của dao tiện.
- Mũi dao phải điều chỉnh ngang tâm máy. ( Khi tiện thô mũi dao có thể gá thấp hơn tâm nhưng không vượt quá 1% đường kính lỗ, khi tiện tinh mũi dao có thể gá cao hơn tâm máy nhưng không vượt quá 1% đường kính lỗ )

II. PHƯƠNG PHÁP TIỆN LỖ :
1. Tiện lỗ thông suốt : 

- Để tiện lỗ thông suốt ta dùng dao tiện lỗ suốt.
- Phôi được gá trên mâm cặp, dao được gá sao cho mũi dao ngang với tâm chi tiết gia công.
- Các thao tác tiện lỗ suốt tương tự như tiện trụ ngoài.
2. Tiện lỗ kín :

Khi tiện lỗ kín ta dùng dao tiện lỗ kín.
- Để xác định chiều sâu lỗ được dễ dàng ta dùng dấu phấn đánh dấu lên cán dao, vị trí của dấu phấn phù hợp với chiều sâu của lỗ.
- Chiều sâu của lỗ được đo bằng thước kẹp có đuôi đo sâu, dưỡng, . . . 
- Độ chính xác khi tiện đường kính lỗ cũng được thực hiện như tiện ngoài
3. Tiện lỗ bậc :


4. Cắt rãnh lỗ :

- Phần làm việc của lưỡi cắt rãnh trong lỗ tương tự như dao cắt rãnh ngoài. Phương pháp gia công tương tự như cắt rãnh ngoài.


Tags: tienlo 

Tiện Lỗ

Posted by on Friday, March 4, 2011

 Kỹ thuật tiện ( Bài Tiện Lỗ )

Tiện lỗ là một trong những phương pháp gia công lỗ, thường dùng để làm rộng một lỗ đã có sẵn.
Tiện lỗ có thể gia công lỗ với kích thước bất kỳ đảm bảo độ chính xác kích thước .
I. DAO TIỆN VÀ CÁCH GÁ LẮP :
1. Dao tiện :- Dao tiện lỗ có các loại : dao tiện lỗ suốt, dao tiện lỗ kín, dao tiện thô dao tiện tinh,……… Vật liệu phần cắt của dao được làm bằng thép gió, hợp kim cứng.
- Các góc độ của dao tiện lỗ cũng tương tự như dao tiện ngoài, nhưng góc sau của dao tiện lỗ  = 12 – 16 0 . 
2. Phương pháp gá lắp :
- Dao tiện lỗ được gá trực tiếp trên ổ dao, trục dao tiện lỗ thường gá song song với tâm máy.
- Chiều dài của dao thường được gá ló ra khỏi ổ dao bằng tổng chiều dài lỗ gia công và khoảng vượt quá của dao tiện.
- Mũi dao phải điều chỉnh ngang tâm máy. ( Khi tiện thô mũi dao có thể gá thấp hơn tâm nhưng không vượt quá 1% đường kính lỗ, khi tiện tinh mũi dao có thể gá cao hơn tâm máy nhưng không vượt quá 1% đường kính lỗ )

II. PHƯƠNG PHÁP TIỆN LỖ :
1. Tiện lỗ thông suốt : 

- Để tiện lỗ thông suốt ta dùng dao tiện lỗ suốt.
- Phôi được gá trên mâm cặp, dao được gá sao cho mũi dao ngang với tâm chi tiết gia công.
- Các thao tác tiện lỗ suốt tương tự như tiện trụ ngoài.
2. Tiện lỗ kín :

Khi tiện lỗ kín ta dùng dao tiện lỗ kín.
- Để xác định chiều sâu lỗ được dễ dàng ta dùng dấu phấn đánh dấu lên cán dao, vị trí của dấu phấn phù hợp với chiều sâu của lỗ.
- Chiều sâu của lỗ được đo bằng thước kẹp có đuôi đo sâu, dưỡng, . . . 
- Độ chính xác khi tiện đường kính lỗ cũng được thực hiện như tiện ngoài
3. Tiện lỗ bậc :


4. Cắt rãnh lỗ :

- Phần làm việc của lưỡi cắt rãnh trong lỗ tương tự như dao cắt rãnh ngoài. Phương pháp gia công tương tự như cắt rãnh ngoài.


Tags: tienlo 
Free Humming Bird 2 Cursors at www.totallyfreecursors.com