Khắc phục file bị virus ẩn trong explorer
Khắc phục file bị virus ẩn trong explorer

Khắc phục file bị virus ẩn trong explorer


Cắm USB vào máy như mọi khi và đột nhiên phát hiện không còn một dữ liệu nào hiện diện; trong khi dung lượng ổ đĩa vẫn bị chiếm dụng… Sử dụng đủ mọi cách vẫn không xong, đừng vội vàng Format lại USB mà hãy bình tĩnh xem qua bài viết này này để có thể cứu lại dữ liệu cho mình.

1. Phân tích hiện tượng

- ...


Continue reading ...