Vượt tường lửa kiểm duyệt

    

RFI

Psiphon 3 là gì? Psiphon 3 là một công cụ giúp  bạn truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt. Với Psiphon 3, bạn có thể truy cập các nội dung trên mạng, địa chỉ máy IP của bạn không bị nhận diện, vì Psiphon giúp thay đổi proxy mỗi lần bạn nối kết.  

Để biết thêm và xem cách hướng dẫn sử dụng, xin các bạn bấm vào chỗ này :  Psip...


Continue reading ...