Translate This Page

 Chia sẻ qua : 

 


Hộp tìm kiếm : > 

Showing Tag: "powerpoint" (Show all posts)

Trình diển PowerPoint

Posted by phamthe Hien on Monday, April 11, 2011,
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tuyệt chiêu trình diễn trong PowerPoint 2010
 PowerPoint vốn là một trong những sản phẩm chiến lược nhất của bộ Microsoft Office và đã được ra mắt người dùng từ những phiên bản đầu tiên cách đây tới hơn… 20 năm dành cho Windows 2.0. Sau nhiều năm cải tiến và tiếp cận người dùng, đến nay PowerPoint đã trở thành một sản phẩm quen thuộc cho bất cứ ai muốn làm công việc tr...

Continue reading ...
 

Trình diển PowerPoint

Posted by phamthe Hien on Monday, April 11, 2011,
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
                                           Tuyệt chiêu trình diễn trong PowerPoint 2010
PowerPoint vốn là một trong những sản phẩm chiến lược nhất của bộ Microsoft Office và đã được ra mắt người dùng từ những phiên bản đầu tiên cách đây tới hơn… 20 năm dành cho Windows 2.0. Sau nhiều năm cải tiến và tiếp cận người dùng, đến nay PowerPoint đã trở thành một sản phẩm quen thuộc cho...

Continue reading ...
 
 

Categories

Free Tail 2 Cursors at www.totallyfreecursors.com