Hàn Quốc đề xuất hóa đơn cho bảo mật máy tính bắt buộc
Trong một nỗ lực để cung cấp bảo vệ tốt hơn cho người sử dụng máy tính của cả nước, Hàn Quốc gần đây đã đề xuất một dự luật để làm cho phần mềm bảo mật bắt buộc.
Trong một nỗ lực để cung cấp bảo vệ tốt hơn cho người dùng máy tính của đất nước, Hàn Quốc gần đây đã đề xuất một dự luật để làm cho phần mềm bảo mật bắt buộc.

Các phòng máy tính Zombie Bill, nếu được thông qua, sẽ cho phép chính phủ kiểm tra chi tiết và hồ sơ cá nhân của những người không tuân thủ. Các chi tiết khác của dự luật bao gồm việc cung cấp giải pháp bảo mật tập trung vào các quan chức chính phủ, chứ không phải người tiêu dùng, và cho phép cấm các doanh nghiệp hoặc những người không tuân theo luật pháp.

"Những gì bạn nghĩ là cách tốt nhất để chống lại botnet?" Viết của ZDNet Dancho Danchev liên quan đến hóa đơn. "Duy lý hoặc cấp tiến. Là phần mềm bảo mật chạy một nhiệm vụ, hoặc có thời gian đến cho các ISP để chăm sóc sân sau của riêng họ. "

Dự luật này là để đáp lại cuộc tấn công không gian mạng gần đây của đất nước, mà mục tiêu 40 trang web ở Hàn Quốc và gây nhiễm chúng với một virus bởi một từ chối dịch vụ từ các máy tính zombie. Theo báo cáo, các virus tấn công các mục tiêu chính, bao gồm cả các tổng thống Blue House, Bộ Ngoại giao, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và Hàn Quốc và các trang web quân sự.