Translate This Page

 Chia sẻ qua : 

 


Hộp tìm kiếm : > 

Browsing Archive: May, 2016

AN TOÀN EMAIL ...

Posted by Hien phamthe on Saturday, May 28, 2016,

Bảo đảm an toàn khi liên lạc qua email

Chuyên gia của BBC trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin trên mạng, Paul Myers, giải thích lý do vì sao các phóng viên cần nhận thức được độ bảo mật sơ sài, kém an toàn của các thiết bị mà họ sử dụng, và những việc các phóng viên cần làm để bảo vệ thông tin, bảo vệ chính bản thân mình.


Thông tin bạn lưu trong máy tính hoặc điện thoại, thiết bị...


Continue reading ...
 

AN TOÀN MẠNG...

Posted by Hien phamthe on Saturday, May 28, 2016,

Bảo đảm an toàn khi lên mạng

Chuyên gia của BBC trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin trên mạng, Paul Myers, giải thích lý do vì sao các phóng viên cần nhận thức được độ bảo mật sơ sài, kém an toàn của các thiết bị mà họ sử dụng, và những việc các phóng viên cần làm để bảo vệ thông tin, bảo vệ chính bản thân mình.

Thông tin bạn lưu trong máy tính hoặc điện thoại, thiết bị di độ...


Continue reading ...
 

BẢO VỆ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG...

Posted by Hien phamthe on Saturday, May 28, 2016,
..

Bảo vệ dữ liệu trên điện thoại di động

Chuyên gia của BBC trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin trên mạng, Paul Myers, giải thích lý do vì sao các phóng viên cần nhận thức được độ bảo mật sơ sài, kém an toàn của các thiết bị mà họ sử dụng, và những việc các phóng viên cần làm để bảo vệ thông tin, bảo vệ chính bản thân mình.

Thông tin bạn lưu trong máy tính hoặc điện thoại,...


Continue reading ...
 

.

Posted by Hien phamthe on Saturday, May 28, 2016,
.
Continue reading ...
 
 

Categories

Free Tail 2 Cursors at www.totallyfreecursors.com