Gia công tia điện tử Electric Beam Machining – EBM

Gia công tia điện tử (Electric Beam Machining – EBM) là quá trình gia công nhiệt. Mục đích của công nghệ gia công tia điện tử là biến đổi động năng của điện tử thành nhiệt năng với tỉ lệ cao hơn và nhờ vậy bằng cách làm nóng cục bộ mà ta có thể tiến hành nhiều phương pháp gia công nhiệt khác nhau. Với nguyên lý này, có thể gia công những c...


Continue reading ...