Tiêu Chuẩn Về Trình Bày Bản Vẽ Kỹ Thuật

Bài này mình tổng hợp từ nhiều nguồn nội dung liên quan đến tiêu chuẩn liên quan đên bản vẽ kỹ thuật.

Bạn có thể download tài liệu Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ Họa và CAD ở cuối bài này, các bạn có thể tìm thêm thông tin TCVN tại http://www.tcvn.gov.vn/default.asp

Tiêu chuẩn và quy định trong công nghiệp được đưa ra dựa trên những yếu tố cơ b...


Continue reading ...