TRƯỜNG XƯA  :
                          
 
                            TRƯỜNG XƯA >

 

... 
Bao tháng ngày xa vắng trôi 
Còn đâu nếp trường xưa 
Xa vắng càng thiết tha mong 
Bên mấy khung song thưa 
Say ngắm từng gian lớp xinh 
Lòng xao xuyến tình thơ 

Bao tình thơ ngây những lúc vui chơi 
Cùng ngồi quanh bóng mát cùng reo cười 
Cây bàng xưa kia là tốt xanh tươi 
Chạnh lòng ai nhớ tiếc khôn nguôi
 
......... 

              
:coffee: :coffee:                 “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”