--Tôi thì nghĩ rằng bạn có thể tìm một hình ảnh ẩn dụ rất hay về các mối quan hệ trong cuộc sống như MẶT TRĂNG VÀ MẶT TRỜI.
--Khi một bên lặng xuống bên kia sẽ ló lên.
--Nhưng bạn vẫn luôn tin rằng cả hai vẫn ở đó.
--Dù khoảng cách rất lớn nhưng ánh sáng sẽ luôn phản chiếu lên nhau.

Ảnh
Ảnh