- Tôi tư duy nên tôi tồn tại.
- Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.
- Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.
Ảnh

Ảnh