Ai căng vạt váy hứng chùm nhãn.
Khép mở trăng ngà giữa nắng trưa.
Ngắm cặp bồng đào tim rạo rực.
Nhìn đôi mắt sáng ả đong đưa.