6 THỨ KHÔNG THỂ THIẾU TRÊN CUỘC ĐỜI: HÃY XEM BẠN ĐÃ ĐỦ?
1. Không thể thiếu chữ "đức"
Con người sống trên đời vốn dĩ đã là mệt mỏi, thiếu gì thì thiếu cũng không được thiếu chữ "đức", thiếu chữ "lương tâm".
2. Không thể thiếu c...

Continue reading ...