VN có thể tập trận với Mỹ ‘bất cứ lúc nào’

Tập trận hải quân của Hoa Kỳ (ảnh tư liệu)

Mỹ muốn mời Việt Nam tham gia tập trận CARAT hàng năm.

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, đô đốc Patrick M. Walsh phát biểu tại Malaysia rằng cánh cửa luôn mở nếu VN muốn tham gia tập trận hải quân CARAT.

CARAT là tập trận hàng năm giữa Hạm đội 7 của Mỹ với bảy nước Đông Nam Á, thành viên của khối Asean, những nước láng giềng của Việt N...


Continue reading ...