BẾN TÂN UYÊN

 • Gặp bạn , lóc lươn cùng rượu nhắm 
 • Chòng chành sóng nước nhịp xuồng nghiên.
 • Bửa ấy em như cô Kiều cô Tấm.
 • Vang tiếng cười tỏa nắng bến Tân 
 • Mấy khi tìm được chút bình yên.
 • Chút mơ màng ...tạm lánh đời huyên náo.            
 • Chút nắng nở hoa trên vai áo .
 • Xanh mắt người thiếu nử khiến ta vui .
 • Nắng qua môi ,nắng củng thơm mùi .
 • Em tươi mát ,khiến lòng ta đắm đuối .
 • Em chỉ cười ...

Continue reading ...