SÚNG "HOT" XM-25 & TĂNG PZH -2000
Súng trường thông minh

Súng trường thông minh
Lần đầu tiên súng cá nhân sử dụng công nghệ thông minh

Một khẩu súng mới của quân đội Hoa Kỳ hy vọng sẽ giúp đánh trả Taliban đã được công bố.
Quân đội Mỹ gọi khẩu XM-25 là một khí cụ làm ''thay đổi cuộc chơi''.
Súng này sử dụng một hệ thống hướng dẫn laser và bắn đạn đặc chế 25mm có ...

Continue reading ...