- Kẻ ác tự làm hại mình trước khi có thể làm hại những người khác.
- Khử một điều ác, lớn một điều lành.
-Tương lai được mua bằng hiện tại.


Continue reading ...