NGỘ CUỘC ĐỜI LÀ HOA NỞ Ta ngắm hoa, chu trình một toàn bích. Từ cội rễ vươn lên với hành...

       

Continue reading ...