NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG          Quê hương tôi có con sông xanh biếc                       
Nước gương trong soi tóc những hàng tre 
 Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp 

Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng 
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi 
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi 
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ 

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ 
Sông của miền Nam n...

Continue reading ...