NẾU NHƯ....    
                    

Gửi em thân yêu!          

Và thế đó, qua rồi những ngày tháng tám, tháng tám cho mơ non, cho chân đan rất nhẹ, cho hồng rưng rưng chín đỏ yêu thương, tháng tám tròn trăng mưa giăng trên môi mắt, tháng tám đốt cháy, tháng tám mơ say và tháng tám mang vết thương đời diễm ảo.

Một chiều mênh mông buồn, gió buồn từng cánh mỏng, một hồn mưa gió đổ, có gì đó qua đi...


Continue reading ...