• THƯ GỞI CHO CON                                                                       
Con trai con gái của cha ! Ở nước ngoài người ta đả thống kê , những người giàu ý thức sáng tạo và tinh thần sáng tạo phần lớn là những người sinh trưởng ở nơi khác tới . Người Mỹ nổi tiếng có tinh thần " sáng tạo " thì rất khó tìm được một nơi sống ổn định suốt đời . Sau cải cách ở nông thôn Trung quốc ...

Continue reading ...