Gửi lại anh tình yêu đầu tiên

Em đã từng rất thích nghe I like Chopine, cũng như em đã rất bần thần khi nghe For Elise.
Lần đầu tiên em đã rất ấn tượng
khi gặp anh trong ngày sinh nhật của anh. Ngày hôm đó anh bị đuổi ra khỏi nhà trọ. Chẳng hiểu sao. Anh đã đến nhà em khi trời đã tối muộn và đã mở  nhạc chơi bản For Elise. Những ngón tay thuôn dài, trắng. Em đã rất muốn cùng anh chia sẻ nh...

Continue reading ...