Ai ai cũng có 1 dòng sông
Dòng sông chảy âm thầm
Trong kí ức, ta có dòng sông mát
Của mùa hè nóng nực sông sâu
Dòng sông mùa nước lũ tràn bờ
Dòng sông đầy ấp tuổi ấu thơ
Dòng sông mang phù sa bồi đấp
Khắp miền xa vun lấp những ruộng vườn
Ta cũng có 1 dòng sông mến thương
Dòng dông nhỏ ở miền xa trù phú
Nhiều kỹ niệm nói không sao cho đủ
Suốt quảng đời ta thiếu 1 dòng sông
Không...


Continue reading ...