Những chiến trường trong tương lai
Peter Singer *


Bắc Băng Dương, vũ trụ và không gian mạng – những khu vực mà trước đây con người chưa với tay tới hay đơn giản là không tồn tại, nhưng hiện nay đã có ý nghĩa kinh tế vô cùng to lớn. Do vậy chúng ta phải chuẩn bị cho những cuộc xung đột ở những khu vực mà mới gần đây vẫn chưa có người đặt chân đến nơi này.

Từ những cuộc chiến tranh...

Continue reading ...