Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ!
Ảnh
--- Hãy mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên của tâm hồn.
--- Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình.

--- Hãy mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên...

Continue reading ...