Anh ghé về thăm quê biển xưa . 
Nhà em xóm lưới nắng đung đưa .
Tìm đâu mái tóc nhung huyền củ.
Chỉ thấy dòng sông xoả bóng dừa
Anh đứng một mình trong vườn táo
Mà nghe chim hót đơn côi . 
Táo chín oằn cây không ai hái.
Hương bưởi như hương người xa xôi .
Anh lại về đây vùng kỷ niệm .
Tìm trong quê tím một chiều sim
Em đi bỏ lại một trời nhung nhớ.
   
 


Continue reading ...