LẦN ĐẦU LÊN  "CU "    
   Già rồi thì lên Cụ là chuyện đương nhiên,nhớ lại lần đầu tiên được gọi bằng Cụ cũng buồn cười.
       Năm tôi về hưu mới có 59  tuổi  Hôm đó mở email có dòng tin nhắn :Mời cụ H . lên …nhận  $$$ ; và có vài dòng …

 '' Cháu thấy Cụ còn trẻ quá ,không khéo " cụ ông về hưu cụ bà lại sinh cháu cũng nên "

 Tôi cười cười  và nhắn  :" thì cũng đến "...


Continue reading ...