Mục tiêu tốt nhất là ...SỐNG KHÔNG MỤC TIÊU !     

Bạn phải mở tâm trí của mình đế đi đến những nơi mà bạn không bao giờ mong đợi để đi .Nếu bạn sống không có mục tiêu , bạn sẽ phải khám phá những "lãnh địa " mới .Bạn sẽ học được một số điều bất ngờ và kết thúc ở những nơi đáng ngạc nhiên .Đó là vẻ đẹp của triết lý sống này .Nhưng nó cũng là một quá trình chuyển đổi đầy khó khăn ...

                                                                                                                    ( Còn tiếp....)