- Tôi yêu mưa … Vì mưa là một vỏ bọc cảm xúc thật hoàn hảo
- Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ta về với những kỷ niệm xưa