GIÁNG SINH Ở VIỆT NAM


Đêm Giáng sinh ở Việt Nam thường quan trọng hơn là ngày Giáng sinh!

Trong thành phố Hồ Chí Minh ( là thành phố lớn nhất Việt Nam và được gọi là Sài Gòn) người dân (đặc biệt là giới trẻ) muốn đi vào trung tâm thành phố, nơi có một nhà thờ Công giáo. Các đường phố đông đúc với những người đến vào đêm Giáng sinh và những loại xe khác nhau không được phép vào trung tâm Thành Phố vào buổi tối.

Người ta ăn mừng bằng cách ném confetti, chụp ảnh và thưởng thức các đồ trang trí Giáng sinh và các loại đèn của các khách sạn lớn và các cửa hàng. Rất nhiều quán cà phê và nhà hàng được mở để mọi người thưởng thức một vài loại món ăn!

Người dân Kitô hữu không có nhiều , nhưng một số người thích đi Midnight xem Thánh Lễ.

Việt Nam trước đây ảnh hưởng một phần của Đế quốc Pháp và tiếng Pháp vẩn còn ảnh hưởng trong các truyền thống Giáng sinh.

Nhiều nhà thờ Công Giáo có cảnh Chúa giáng sinh hay "nhà trẻ" với kích thước tượng lớn như Đức Maria, Thánh Giuse, Hài nhi Chúa Giêsu , các mục đồng và động vật.

Trong một số khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, thường là trong các giáo xứ Công giáo, có những cảnh giường cũi lớn ở phía trước nhà của họ và trang trí ngoài toàn bộ ở đường phố, biến nó thành một khu vực Giáng sinh! rất phổ biến cho mọi người ghé thăm và nhìn vào hậu trường.

Các ngôn ngữ Chúc mừng Giáng sinh ở Việt Nam là Chúc MU ǹ g Giang Sinh. Happy / Merry Christmas thường hay sử dụng 

Cũng giống như ở Pháp, đặc biệt bữa ăn đêm Gíang sinh được gọi là 'reveillon' và có 'một loại bánh' bûche de Noël (một chiếc bánh sô cô la trong hình dạng của nhân vật...) như du mục. người dân Việt Nam thường cung cấp thực phẩm và quà Giáng sinh bûche de Noël là một món quà rất ít phổ biến, một số người trẻ thường hay trao đổi những loại thiệp Giáng sinh.

Tại Việt Nam nó rất nóng cho Santa và không được thoải mái cho tất cả một số người tại đất nước có khí hậu nóng !
Cảm ơn bạn Phương Hồng đã cho tôi thông tin về lễ Giáng sinh tại Việt Nam!wizard bigsmile


                                      

                                     Christmas in Vietnam

In Vietnam Christmas Eve is often more important that Christmas day!

In Ho Chi Minh city (which is the largest city in Vietnam and used to be called Saigon) people (especially young people) like to go into the city centre, where there is a Catholic Cathedral. The streets are crowded with people on Christmas Eve and in the city centre cars are not allowed for the night.

People celebrate by throwing confetti, taking pictures and enjoying the Christmas decorations and lights of big hotels and department stores. Lots of cafes and restaurants are open for people to enjoy a snack!

Not many people in Vietnam are Christians, but some people like to go to Midnight Mass services.

Vietnam used to be part of the French Empire and there are still French influences in the Christmas traditions.

Many Catholic churches have a big nativity crib scene or 'creche' with nearly life size statues of Mary, Joseph, baby Jesus, the shepherds and animals.

In some areas of Ho Chi Minh city, usually in Catholic parishes, people have big crib scenes in front of their houses and decorate the whole street, turning it into a Christmas area! These are popular for people to visit and look at the scenes.

Happy Christmas in Vietnamese is Chuć Mưǹg Giańg Sinh. Happy/Merry Christmas in lots more languages Also like in France, the special Christmas Eve meal is called 'reveillon' and has a 'bûche de Noël' (a chocolate cake in the shape of a log) for desert. Vietnamese people like to give presents of food and at Christmas a bûche de Noël is a popular gift.Other Christmas presents aren't very common, although some young people like to exchange Christmas cards.

It's very hot for Santa in Vietnam and it can't be very comfortable wearing all that velvet in a hot country!

Thank you to Phuong Hong for giving me information on Christmas in Vietnam!