Ai ai cũng có 1 dòng sông
Dòng sông chảy âm thầm
Trong kí ức, ta có dòng sông mát
Của mùa hè nóng nực sông sâu
Dòng sông mùa nước lũ tràn bờ
Dòng sông đầy ấp tuổi ấu thơ
Dòng sông mang phù sa bồi đấp
Khắp miền xa vun lấp những ruộng vườn
Ta cũng có 1 dòng sông mến thương
Dòng dông nhỏ ở miền xa trù phú
Nhiều kỹ niệm nói không sao cho đủ
Suốt quảng đời ta thiếu 1 dòng sông
Không mênh mông ..
Không sóng vỗ bồng bềnh ..
Mang êm ái hiền hoà và thân thiện
Dòng sông tới, nước chảy triền miên
Dòng dông vẫn cứ chảy cứ trôi
Ta lớn lên bên dòng sông xa xứ
Dòng sông hiền đậm ngọt chất phù sa
Dòng sông không vướng bận u sầu
Thời gian trôi đi trôi từng bước
Trôi một chiều không trôi ngược bao giờ
Như dòng sông ngăn cách hai bên bờ
Chiều nay ta thấy lòng man mác ..