(Viết ngắn 100 chữ )

BỨC TRANH >
Sáng ngã ba chợ Bến Thành .Đèn đường bật tắt .Xe công an Phường bổng xuất hiện  .Có  tiếng người  la inh  ỏi .Còi xe như thúc giục .Bà cụ bán hàng rong đang băng qua đường  luống cuống trượt chân . mớ cóc , ổi... chạy tung tăng .
   Mọi người chặc lưỡi tôi nghiệp nhưng ai cũng vội vì cơn mưa sáng đang vần  vũ kéo đến .Phải chi tôi không bận bưng vài ly ...

Continue reading ...