KỸ NĂNG QUẢN LÝ

“Ai có tính đó là tôi đuổi…”


Sếp cũ của tôi có nhược điểm… duy nhất là thích nghe những lời ngon ngọt, nịnh hót. Ai nói hợp ý sếp thì muốn gì cũng được: Cuối năm thi đua cứ là xuất sắc, lên lương trước hạn là chuyện thường ngày.

Chính nhờ có cái rađa ấy mà chuyện gì trong cơ quan sếp cũng biết...
 
Cơ quan tôi có nhiều người như vậy nhưng đặc biệt có một a...

Continue reading ...