GIÁNG SINH Ở VIỆT NAM


Đêm Giáng sinh ở Việt Nam thường quan trọng hơn là ngày Giáng sinh!

Trong thành phố Hồ Chí Minh ( là thành phố lớn nhất Việt Nam và được gọi là Sài Gòn) người dân (đặc biệt là giới trẻ) muốn đi vào trung tâm thành phố, nơi có một nhà thờ Công giáo. Các đường phố đông đúc với những người đến vào đêm Giáng sinh và những loại xe khác nhau không được phép vào tru...


Continue reading ...