“Nghỉ hưu”… bao nỗi đoạn trường !

(Tamnhin.net) - Hưu trí là cách gi đ nói v mt ai đó, sau thi gian tham gia lao đng (chân tay hoc trí óc), đến tui được ngh ngơi hoàn toàn, vn có lương (lương hưu) đ sng tiếp, mà không bn tâm lo nghĩ gì na ti mi công vic đ có th: "Khi chén rượu, khi cuc c/ Khi xem hoa n khi ch trăng lên" (Kiu - Nguyn Du). Đó là kiu v...


Continue reading ...