Một đệ tử hỏi sư phụ :Muốn có cuộc sống tốt đẹp cần những gì ?
Sư phụ trả lời :Cần  có ước mơ
Đệ tử lại hỏi :Làm thế nào để thực hiện cuộc sống tốt đẹp ?
Sư phụ trả lời :Vứt bỏ đi ước mơ và cố gắng hành động .
Đệ tử lại hỏi : Sư phụ đã nói muốn có cuộc sống tốt đẹp phải có ước mơ,nhưng vì sao để thực hiện cuộc sống tốt đẹp lại phải vứt bỏ ước mơ ?.  Trong cuộc sống nếu không có ước mơ tốt đẹp thì làm sao sinh ra được những hy vọng tốt đẹp, nhưng nếu cứ một mực chìm đắm trong ước mơ thì ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ và ước mơ đó trở thành hư ảo ,vậy chỉ có vứt bỏ ước mơ mà cố gắng hành động thì mới thực hiện được ước muốn của mình 
Nguyễn Đình ( Kiến thức ngày nay )